Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Şəhər və rayonlar
Xocavənd şəhəri
Bizim eranın IV əsrinin əvvəllərində Sos kəndində tikilmiş Amaras monastırı bu rayonun ərazisindəki ən maraqlı tikililərdən biridir. Həmin monastır əsrlər boyu Qafqaz Albaniyasının kafedral kilsəsi olmuşdur. V əsrdə monastırda məktəb açılmışdır.