Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Şəhər və rayonlar
Qubadlı şəhəri
Aran Qarabağın cənub-şərqində yerləşən Qubadlı rayonunun ərazisindən Araz çayının bir neçə qolu keçir. Qubadlıdakı Laləzar və Hacı Bədəl körpülərinin adları kimi özləri də maraqlıdır. burada Gavur yarğanında mağara-ziyarətgahlar, Muradxanlı və Əliuşağı (Göyqala) kəndlərində I əsrə aid qüllələr, Dəmirçilər kəndində iki məqbərə var.