Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Şəhər və rayonlar
Zəngilan şəhəri
Azərbaycanın ən cənub-qərb guşəsində yerləşən Zəngilan rayonunun ərazisi Araz çayı boyunca uzanır. Rayon cənubdan İranla həmsərhəddir. Rayonun inzibati mərkəzi Zəngilan şəhəri Oxçuçay çayının sahilində yerləşir. Zəngilan rayonunun ərazisində Mincivan dəmiryol stansiyası var. Rayonun zəngin flora və faunasını qoruyub saxlamaq üçün «Bəsitçay» yasaqlığı yaradılmışdır.