Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Tədris vəsaitləri

Azərbaycan və ümumi musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə gündəlik dərs planı (5 və 7 illik təhsil üzrə)

 

877.7 KB