Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Tədris vəsaitləri

Harmoniya (11 illik təhsil üzrə) fənni üzrə gündəlik iş planı

 

490.8 KB