Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Tədris vəsaitləri

Solfecio ixtisası üzrə gündəlik iş planı (11 illik təhsil üzrə)

 

491.2 KB