Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Tədris vəsaitləri

Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı (11 illik təhsil üzrə) fənni üzrə gündəlik iş planı

 

603.3 KB