Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Tədris vəsaitləri

Ümumi musiqi ədəbiyyatı (11 illik təhsil üzrə) üzrə gündəlik iş planı

 

709.2 KB