Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Tədris vəsaitləri

Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə gündəlik dərs planı (5-7 illik təhsil üzrə)

 

877.7 KB