Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Tədris vəsaitləri

Ümumi musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə gündəlik dərs planı (5-7 illik təhsil üzrə)

 

115.2 KB