Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Rebikov Vladimir

Vladimir İvanoviç Rebikov

Rus bəstəkarı və  pianoçusu kimi daxil olmuşdur. 

Zadəgan ailəsində doğulan Rebikovun atası mədən mühəndisi idi. Qeyd edək ki, ilk musiqi dərslərini  anasından almışdır. Rebikovun yaradıcı baxışları simvolizm və musiqi impressionizmi hərəkatındakı müasir istiqamətlərlə rezonans doğurur. Çox vaxt əsərlərinin mövzusu  bəstəkarın o dövrdə populyar olan ədəbi və təsviri mövzuları əhatə edirdi. Rebikovun bir sıra fortepiano əsərləri, xüsusən də "Eskizlər-Moods" Arnold Böcklin rəsminin təsiri ilə yazılmışdır.

Rebikov öz əsərində onun tərtib etdiyi "musiqi psixologiyası" anlayışına riayət etmişdir. Onun üslubu qurulmuş bəstəkarlıq normalarından xeyli dərəcədə fərqlənirdi və musiqi dili sahəsində apardığı təcrübələr tez-tez müasirləri tərəfindən polemikaya səbəb olurdu. Bununla birlikdə, P.Çaykovski gənc bəstəkarın musiqisində "xeyli istedad ... şeir, gözəl harmoniya və çox diqqətəlayiq musiqi ixtirası" olan Rebikovun yaradıcılıq debütünə çox mehribanlıqla cavab verdi.

 


Əsərin adı

 

17.9 KB