Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

İohannes Brams

XIX əsrin II yarısının parlaq nümayəndələrindən biri də İ.Bramsdır.

Musiqi tarixinə pianoçu, bəstəkar kimi daxil olmuşdur. Onun yaradıcılıq irsində 4 simfoniya, klavir əsərləri - 19 intermesso, 4 sonata, fortepiano və orkestr üçün Konsert, 5 variasiyalar (Şuman, Paqanini, Hendel, öz mövzusu əsasında variasiyalar), vokal əsərləri, külli miqdarda mahnılar (Dəmirçi, Yağış altında, Yaşıl söyüd ağaclarının arasında ev durur, Laylay, Serenada), “Moqilanın məhəbbəti” vokal məcmuə, Rekviem əsərləri əvəzedilməz ifaları ilə dünya musiqi tarixinə qızıl hərflərlə daxil olmuşlar.