Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Covanni Viotti

 

 

Covanni Battista Viotti italyan əsilli skripkaçı, bəstəkar və eyni zamanda Paris və Londonda fransız və italyan operalarının rejissoru olaraq musiqi tarixinə daxil olmuşdur.

C.Viotti Punyaninin şagirdi, Tartini və Paganini arasındakı ən nüfuzlu skripkaç idi. Qeyd edək ki, Viotti Corelli ənənəsinin son böyük nümayəndəsi idi.

O, "müasir" (19-cu əsr) Fransız skripka ifa məktəbinin banisi hesab olunur . Bəstəkarın yaradıcılığına 19-cu əsrin skripka bəstəkarlarına güclü təsir göstərmişdir.

C.Viottinin əsas əsərləri:

Skripka və orkestr üçün - 29 konsert

Fortepiano üçün - 10 konsert

Skripka və fortepiano üçün -12 sonata,

Skripka üçün duetlər

İki skripka və kontrabas bas üçün  - 30 trio

7 məcmuə simli kvartetlər və 6 kvartet xalq mahnıları üçün

Violonçel üçün bir sıra əsərlər 

 vokal üçün bir neçə parçalar - cəmi 200-ə yaxın kompozisiyanın müəllifidir.

 


Əsərin adı

 

7.9 KB