Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Covanni Viotti

 

Covanni Battista Viotti italyan əsilli skripkaçı, bəstəkar və eyni zamanda Parisdə, Londonda fransız və italyan operalarının rejissoru olaraq musiqi tarixinə daxil olmuşdur.

C.Viotti Punyaninin şagirdi, Tartini və Paganini arasındakı ən nüfuzlu skripkaçı idi. Qeyd edək ki, Viotti Corelli ənənəsinin son böyük nümayəndələrindən biridir.

O, "müasir" (19-cu əsr) Fransız skripka ifa məktəbinin banisi hesab olunur. Bəstəkarın yaradıcılığı 19-cu əsr skripka bəstəkarlarlıq məktəbinə güclü təsir göstərmişdir.

 

 

Əsərləri:

Skripka və orkestr üçün - 29 konsert

Fortepiano üçün - 10 konsert

Skripka və fortepiano üçün -12 sonata,

Skripka üçün duetlər

İki skripka və kontrabas bas üçün  - 30 trio

7 məcmuə simli kvartetlər və 6 kvartet xalq mahnıları üçün violonçel üçün bir sıra əsərlər 

 Vokal üçün bir neçə əsər .

Bəstəkar 200-ə yaxın kompozisiyanın müəllifidir.


Əsərin adı

 

7.9 KB