Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Balis Dvarionas

 

 

6 iyun (bəzi mənbələrdə 19 iyun) 1904-cü ildə Libavada (indiki Liepaja, Latviya) orqançı Dominikas Dvarionasın çoxuşaqlı böyük bir ailədə (11 uşaqlı -  onlardan 7-i  musiqiçi oldu) anadan olmuşdur.

Atası Dvarionasın ilk musiqi müəllimi, olmuşdur. Daha sonra bəstəkar Latviya bəstəkarı Alfred Kalnınş ilə birlikdə təhsil alır. 1916-1918-ci illərdə - Libavada Litva Gənclər Birliyinin xor dirijoru olmuşdur. 1918-ci ildən etibarən isə A. Kalnınyadan bəstəkarlıq nəzəriyyəsini öyrənmişdir.

 

 

 

 

Ailəsi haqqında:

Həyat yoldaşı- Aldona Antonovna Dvariona (1907-1982), pianoçu, Litva Konservatoriyasının professoru

Qızı - Aldona Dvarionete (1939-2000), pianoçu, 1962-ci ildə Moskva Konservatoriyasını bitirmişdir

Oğlu - Yurqis Dvarionas (1943-cü il), skripkaçı.

Əsərləri:

Bəstəkar müxtəlif janrlarda bir çox əsər yaratmışdır, o cümlədən:

"Mübarizə" baleti (libretto, L. Gira, 1931) opera Dalia (B. Sruoginin dramı əsasında J. Matzkonisin librettosu, 1958)

"Moskvaya salam" kantata (solist, qarışıq xor və orkestr üçün, sözləri T. Tilvitis, 1954)

Orkestr üçün: simfoniya (1947), uşaqlar üçün suite (1954), 2 overture ("Festivalı" 1946, "Aushra" 1967)

Skripka və orkestr üçün konsert (1948) Fortepiano və orkestr üçün 2 konsert (1960, 1962) valtorna və orkestr üçün konsert (1963) ,

Fortepiano üçün: "Qış suitası" (1925), 15 uşaq pyesi (1951), 24 pyes, Gənclər üçün albom (1966) skripka və fortepiano üçün:

“Elegiya pyesi” (1946) faqot  və fortepiano üçün: Variasiyalarla mövzu  (1946) "Mahnı Festivalı" daxil olmaqla xorlar (1965)

Xor mahnıları: "Mavi bacı Viliya" (sözləri Neris, 1946) və s. solo mahnıları: "Ulduz" (sözləri A. Steponis, 1944), "Laylay" (sözlər E. Mezhelaitis, 1948)

Romanslar,xalq mahnılarının işlənməsi: səs və fortepiano üçün 2 Litva xalq mahnısı (1934) filmlər, dram teatr tamaşaları üçün musiqi ,"On ikinci gecə", W. Şekspirin "Otello" (1930, 1952) və s.)


Əsərin adı

 

4.2 KB

 

16.1 KB