Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Bәdәlbәyli Əfrasiyab

Azәrbaycanın xalq artisti (1960). Bәdәlbәyli Әfrasiyab Bәdәl bәy oğlu  Hacıbəylinin xalanәvәsidir.

İlk Azәrbaycan baletinin ("Qız qalası", 1940) müәllifidir. 1930-cu ildәn ömrünün sonunadәk AOBT-nın dirijoru olmuşdur. Repertuarında Avropa, rus, elәcә dә Azәrbaycan bәstәkarlarının әsәrlәri, o cümlәdәn Hacıbəylinin "Leyli vә Mәcnun" operası müһüm yer tutmuşdur.

Hacıbəyli ilə sıx yaradıcılıq vә şәxsi dostluq әlaqәlәri saxlamışdır.


"Qız qalası" baleti 

Azərbaycanlı qızın rəqsi

2.6 MB

"Qız qalası" baleti 

Gülyanağın toy rəqsi (Xalq mövzusu)

2.4 MB