Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Antonio Caldara

 

Italyan əsilli Antonio Caldara 1670-ci ildə skripkaçı ailəsində anadan olmuşdur. A.Caldaranın ilk müəllimi də məhz onun atası idi. Bəstəkar Giovanni Legrentsidə Müqəddəs Mark kilsəsinin xorunda oxumağa başlayır. Qeyd edək ki, A.Caldara həmçinin, kilsədə violonçel də  ifa edirdi. 

Caldara 1699-cu ildə Mantuya köçdü, Daha sonra A.Caldara Barselona, ​​Bolonya və Romada çalışmağa başladı. Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli və G.F. Handel ilə görüşləri də məhz bu zaman gerçəkləşdi.

Tezliklə bəstəkarın şöhrəti ilk dəfə 1709-cu ildə ziyarət etdiyi Vyanaya qədər gedib çatdı. 1716-cı ildən isə ömrünün sonuna qədər Antonio Caldara Vyanada yaşamağa və işləməyə başlayır. Həmçinin, o zamanlar Caldara  I. Y. Fuchs'ın nəzdindəki kilsənin kopelmeysteri təyin edilmişdir. Qeyd edək ki, o pedaqoq kimi də fəalyyət  göstərirdi.. Bəstəkarın tələbələri arasında kiçik Qeorq  Reytter də özünəməxsusluğu ilə seçilirdi.

 Antonio Caldara musiqi tarixinin ən inkişaf etmiş bəstəkarlarından biridir, O 3500-ə qədər əsərin müəllifidir. Bəstəkar 69 opera müəllifidir. Kilsə üçün bir çox əsərlər yazan bəstəkar motetlər, messalar, trio sonatalar, çoxsaylı oratoriyalar və kantataların müəllifidir."Rəbbimiz İsa Məsihin ehtirası"isə (La Passione di Gesu Cristo Signor Nostro, 1730) ən məşhurudur.

Bəstəkar A.Caldara 28 dekabr 1736-cı ildə Venesiyada vəfat etmişdir.

 


Əsərin adı

 

14.1 KB