Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Dadaşova Elnarə

Dadaşova Elnarə Rəhimağa qızı - Bəstəkar, 1952-ci il iyunun 25-də anadan olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkar kimi 1975-ci ildə (professor Q.Qarayevin sinfi) bitirmişdir. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü (1977), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi (2007), Dosent (2008),Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (2010), Professor (2011).

Əsərlərindən  fleyta və piano üçün “Muğamsayağı” (2002), “Ata” soprano və piano üçün Romans (söz. – R.Rza. 2003), Simli orkestr üçün “Xoral” (2004), Orqan üçün “Segah üstündə fantaziya” (2006), “Deyingən bədqılıq”, “Ağlağan”, “Zarafatçı” fortepiano üzrə tədrisin III sinif şagirdləri üçün 3 pyes (2008), Piano üçün 15 fuqa (2010), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İuniversitetinin Himni ikisəsli xor və Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblı üçün (söz.- R.Rza. 2011), Milli nəfəsli alətlər və piano üçün Kvintet (2011), Piano üçün 4 fuqa (2011), Səs, 2 piano və zərb alətləri üçün Ariya (2012), “Sayalı” baleti (2012), S.Tağıyevanın, M.Babayevanın sözlərinə mahnılar (2003-2005).

 


Əsərin adı