Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Ələsgərov Süleyman

Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu - Bəstəkar, dirijor, pedaqoq, ictimai xadim, xalq artisti (1974), professor (1976).

1948-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsini professor B.Zeydmanın sinfi üzrə bitirmişdir.

Ü.Hacıbəyov adına respublika mükafatı laureatı (1967). ADK-nı bitirmişdir (1948). Müxtəlif illərdə ADMM-nin direktoru, AzTR X.Ç.A. orkestrinin dirijoru, Musiqili Komediya Teatrının direktoru və baş dirijoru olmuşdur. 1956 ildən ADK-da çalışmış, xalq çalğı alətləri orkestri üzrə dirijor kadrlar yetişdirmişdir.

11 operettanın ("Ulduz", "Özümüz bilərik", "Milyonçunun dilənçi oğlu", "Sevindik qız axtarır", Hımişəxanım", "Hərənin öz ulduzu" və s.), opera ("Bahardır və Sona", "Solğun çiçəklər") , kantata, simfoniyalar, simfonik poemaların, o, cümlədən, "Bayatı-Şiraz" simfonik muğamının (1950) müəllifidir. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestr üçün əsərlər - "Cəngi", "Lirik pyeslər", "Sözsüz mahnı"lar, "Vətənimdir", "Yada düşdü", "Sərvi-xuramanım mənim" romanslar, tar və orkestri üçün konsert bəstələmişdir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası