Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Әliverdibәyov Nazim

Әliverdibәyov Nazim Ağalar oğlu Üzeyir Hacıbəylinin dayısı oğludur. 1952-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsini (professor Cəcıyevin sinfi) bitirmişdir. Hacıbəylinin "Әsli vә Kәrәm" vә "Leyli vә Mәcnun" operalarını yenidәn orkestrlәşdirmişdir. Hacıbəylinin nәşr edilmiş "Leyli vә Mәcnun" (1983) vә "Koroğlu" (1985) operalarının partituralarının redaktoru olmuşdur.Əsərləri: uşaqlar üçün "Cırtdan" hağıl-operası, "Nazxanım naz edir" musiqili komediyası, "Muğam" xoreoqrafik lövhələri, 2 balet süitası, "Mingəçevir" simfonik poeması, xalq çalğı alətləri orkestri üçün "İçəro şəhər" musiqi lövhələri, silsilə romanslar, kamera-instrumental və xor əsərləri, "Bayatı-Şiraz" muğamının a capella xoru üçün işləməsi, teatr tamaşalarına və kinofilmlərə yazılmış musiqi.

1951—85-ci illәrdә Bulbul adına orta ixtisas musiqi mәktәbindә (1964—85-ci illәrdә direktor) vә Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dәrs demişdir.


"Elegiya" Qanun üzrə bəstələnmiş 

Qanun: Çinara Mütəllimova

3.8 MB