Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Әliverdibәyov Nazim

Әliverdibәyov Nazim Ağalar oğlu Üzeyir Hacıbəylinin dayısı oğludur. 1952-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsini (professor Cəcıyevin sinfi) bitirmişdir. Hacıbəylinin "Әsli vә Kәrәm" vә "Leyli vә Mәcnun" operalarını yenidәn orkestrlәşdirmişdir. Hacıbəylinin nәşr edilmiş "Leyli vә Mәcnun" (1983) vә "Koroğlu" (1985) operalarının partituralarının redaktoru olmuşdur. "

1951—85-ci illәrdә Bulbul adına orta ixtisas musiqi mәktәbindә (1964—85-ci illәrdә direktor) vә Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dәrs demişdir.

Əsərləri

Balet

  • Muğam (1972)

İnstrumental

  • Orqan üçün Bayatı Şiraz
  • Orqan üçün İçərişəhər lövhələri
  • Kanon üzrə bəstələnmiş elegiya

Vokal-instrumental əsərləri

  • Babək Niftəliyev - Xor üçün yazılmış Bayatı-şiraz muğamı üstə xalq mahnısı "Aman ovçu"
  • Firudin Mehdiyev - "Ey gülüm" romansı - sözləri:İmadəddin Nəsimi

Opera

  • Cırtdan (1978)

Musiqili komediya

  • "Nazxanım naz eləyir" (1974) - Məhərrəm Əlizadə ilə birgə

Bayatı-Şiraz" muğamının a capella xoru üçün işləməsi, teatr tamaşalarına və kinofilmlərə yazılmış musiqilər

 


 

4.7 KB