Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Xrennikov Tixon

Rus musiqi tarixinə Sovet bəstəkarı, pianoçu, müəllim, musiqi və ictimai xadim kimi daxil olmuşdur. 

Tixon Nikolayeviç Xrennikov 1913-cü il 28 may (bəzi mənbələrdə 10 iyun göstərilir.) tarixində anadan olmuşdur. İlk musiqi təhsilini A.Varquninodan alıb. 1927-1928-ci illərdə Moskvaya gələrək öz əsərlərini bəstəkar, pianoçu Aqarnova göstərir. 1929-cu ildə 9 illik təhsilini bitirərək Qnesin adına Musiqi Texnikumuna daxil olur və 1932-ci ildə oranı bitirir.

Təhsilini Moskva Konservatoriyasında davam etdirən Xrennikov 1936-cı ildə oranı bitirir. Onun əsərlərindən "V buryu" (1939), "Frol Skobeyev" (1950), "Darateya" operalarını, 1941-ci ildə yazdığı tamaşa və kino filmlərə musiqini ,8 operanın, 5 baletin, 3 fortepiano və orkestr üçün, 2 skripka və orkestr üçün, 2 violonçel və orkestr üçün Konsertləri, fortepiano üçün 5 pyes, A kapella üçün 3 poema, çoxlu sayda mahnılar, eləcə də digər nümunələrin adını çəkə bilərik. Bəstəkar 2007 -ci ildə vəfat edib.

8 operanın, 5 baletin, 3 simfoniyanın, 9 instrumental konsertin, 30 film üçün musiqinin, çoxsaylı kamera əsərlərinin, vokal və proqram musiqisinin, teatr əsərləri üçün musiqinin müəllifidir.

 


Əsərin adı

     

    33.8 KB