UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Hüseynzadə Ədilə

Hüseynzadə Ədilə Hacıağa qızı 1916-cı il aprelin 28-də anadan olub. XX əsrin 40-cı illərində Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü və xeyir-duası ilə musiqi aləminə gəlmişdir. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını 1953-cü ildə bəstəkarlıq ixtisası üzrə bitirmiş ilk Azərbaycanlı qadındır.Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1982),

Əsərləri: simfonik poema, simli kvartet, kantata, xor miniatürləri. Bəstəkarın yaradıcılığında romans janrı üstünlük təşkil edir. Nizaminin sözlərinə yazılmış "Vəslin həvəsi" romansı, R.Rzanın sözlərinə "Duyğular" vokal silsiləsi və b.adlarını sadalamaq olar.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası