Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Coakkino Rossini

 

Coakkino Rossini (Gioachino Rossini) XIX əsr İtalyan musiqisinin klassikidir. O, 1792-ci ildə İtaliyanın şərq sahilində Pesaro adlı kiçik bir qəsəbədə anadan olmuşdur Anası opera müğənnisi, atası isə korno ifaçısı idi. Uşaq ikən mahnı oxumağı, violonçel və korno çalmağı öyrənirdi. 15 yaşına çatanda isə bir musiqi məktəbinə yazıldı və bəstəkarlığı öyrənməyə başladı.

Onun ilk operası "Evlilik müqaviləsi" (La Cambiale di Matrimonio) 18 yaşında Venesiyada səhnəyə qoyuldu, dördüncü əsəri ciddi opera “Tancredi” və beşinci əsəri komik opera "Əlcəzairdə İtalyan Qız” (L"Italiana in Alger) operaları ilə şöhrət qazandı. Əsas əsəri "Sevilya bərbəri" (Il Barbiere di Siviglia) operasını isə 24 yaşında ikən Romada səhnəyə qoyuldu. Sindrella nağılından ilhamlanaraq yazdığı “Sinderella” (La Cenerentola) operasını isə bəstəkar 1816-cı ildə yazmışdır.Bəstəkar 18-37 yaşları arasında isə 39 opera bəstələməyə nail olmuşdur. Son operası uvertüra, fırtına səhnəsi və balet musiqisi ilə səslənilən "Guillaume Tell" ("Vilqelm Tell") idi. 37 yaşında opera bəstəkarlığını buraxdı. Yaşadığı dövrdə çox məşhur bir bəstəkar idi. Əsərlərinin bir qismi bu gün də tez-tez səhnələrə qoyulur. Qeyd edək ki, bəstəkarlıqdan başqa C.Rossini həm də çox məşhur bir kulinar olmuşdur

Əsərləri :

Demetrio e Polibio (1806);

İpək Nərdivan(1812);

Qumarbaz Oğul (1813);

İtalyan qadın Əlcəzairdə (1813);

Türk İtaliyada (1814);

Elisabetta, Regina d"lnghilterra (1815);

Sevilya bərbəri (1816);

Otello (1816);

Sinderella (1817);

Oğru sağsağan (1817);

Musa Misirdə (1818);

II. Mehmet (1820);

Zelmira (1822);

Semiramide (1823);

Qraf Ori Le Comte Ory (1828);

Korent Kuşatması (1826);

Guillaume Teli (1829).

C.Rossini 13 noyabr 1868-ci ildə vəfat etmişdir.


 

20.1 KB