Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Anton Rubinşteyn

Rus pianoçusu və bəstəkarı Anton Rubenşteyn 1829-cu il noyabrın 28-də Sankt-Peterburqda anadan olub. O, Avropa ölkələrində yetərincə sevilən və şöhrətlənən 19 operanın müəllifi kimi də tarixdə öz izini qoyub. Belə operaları içində "Vavilonskaya başnya", "Moisey", "Xristos", "Dmitriy Donskoy", "Demon", "Neron", "Feramors", "Qoryuşa", "Xadji-Abrek" və b. adlarını sadalaya bilərik. Bəstəkarın yaradıcılıq irsində balet "Vinoqradnaya loza", 6 simfoniya, 5 fortepiano və orkestr üçün Konsert, skripka və orkestr üçün, violonçel və orkestr üçün Konsertlər, 100-ə qədər romans, həmçinin sonata, triolar, kvartetlər də nəzərdə tutulur.


Demonun monoloqu "Lənətlənmiş dünya" (Proklyatiy mir) 

“Demon” operası

3 MB