Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Sviridov Qeorqi

Qeorqi Vasilyeviç Sviridov 3 dekabr, 1915-ci ildə Rusiya imperiyasının Kursk vilayətində anadan olmuşdu. Atası poçt işçisi, anası müəllimə idi. Qeorqinin 4 yaşı olanda atası Vətəndaş müharibəsində həlak olur. Bəstəkar bir çox janrlara müraciət edərək bir sıra əsərlərin müəllifidir. Q.Sviridovun fortepiano üçün 7 kiçik pyes, bir sıra romans (A.Puşkun, M.Lermontov, A.Blok, U.Şekspir, R.Berns, S.Marşak), fortepiano və orkestr üçün Konsertlər, xor və orkestr üçün "Bahar" kantatası, fortepiano üçün sonata, simlilər və fortepiano üçün kvintet, "Oqonki" musiqili komediya, "Dekabristlər" oratoriyası, vokal poema "Peterburq", bir sıra vokal məcmuələr və b. daxildir. Georgi Sviridov 6 yanvar, 1998-ci ildə Moskva şəhərində vəfat edib.

 


Əsərin adı