UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar

Mansurov Eldar

1979-cu ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakultəsini professor C. Hacıyevin sinfi üzrə bitirmişdir. Görkəmli tarzən Bəhram Mansurovun ailəsində anadan olub. Əsərləri: "Kleopatra" və "Olimp" baletləri, 5 simfoniya, 2 simfonik poema, violino və orkestr üçün Konseert, tar və simli kvartet üçün "Saqinamə", "Mahur-Hindi" simfonik muğamı və xor əsərləri, "Sevgilimin anası" müzikli, kamera-instrumental və xor əsərləri, 300-dən artıq mahnılar, teatr tamaşalarına və kinofilmlərə musiqi. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimidir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası