Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Karl Mariya Veber

Alman musiqi romantizminin nümayəndəsi K.M.Veber XIX əsrin II yarısında yaşayıb-yaratmışdır. Dünya musiqi tarixinə bəstəkar, pianoçu, alman romantik operasının yaradıcısı kimi daxil olmuşdur.

K.M.Veberin yaradıcılıq irsində “Sərbəst atıcı” operası xüsusi yer tutur. Bəstəkar – “Abul Hasan”, “Evrianta”, “Oberon”, 4 sonata, rondo brilyant, fortepiano və orkestr üçün Konsert, I hissəli Konsertştuk, “Qılınc və qələm” vokal məcmuənin müəllifidir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası


 

838.5 KB