Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Mustafayev Ramiz

Mustafayev Ramiz Hacı oğlu - Azərbaycan bəstəkarı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1973)

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1987), dosent (1982), "Şöhrət" ordenli (2001), professor (2001).

Ramiz Mustafayev 1926-cı il oktyabrın 16-da anadan olub. 1941-ci ildə isə Teatr Texnikumunun aktyorluq şöbəsinə daxil olub. Təhsil illərində Gənc Tamaşaçılar Teatrında, sonra isə Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərib.

1948-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olub, professor Bülbülün sinfində müğənniliyin sirlərini öyrənib. 1952-ci ildə Konservatoriyanın vokal şöbəsini müvəffəqiyyətlə bitirib.

Bəstəkarın operalarından 

 • "Şirin"  (1957) - diplom işi
 • "Vaqif"  (1960)
 • "Xan və əkinçi" (1962)
 • "Tərs keçi"  (1964) - Teymur Elçinin  librettosu əsasında birpərdəli uşaq operası
 • "Polad"  (1964) -Ənvər Əlibəylinin  əsəri əsasında radio-opera
 • "Aydın"

Musiqili komediyalar, operettalar

 • "Xəsis" (1958) - bəstəkar Vasif Adıgözəlova  birgə, Mirzə Fətəli Axundovun   "Hacı Qara" komediyası əsasında
 • "Axırı yaxşı olar" (1967) - libretto: Rəfiq Zəka Xəndan 
 • "Qonşumuzda bir oğlan var" - libretto:Məhərrəm Əlizadə  
 • "Məsmə xanım dayımdır" (2001) – libretto: C. Məmmədov

Digər vokal əsərləri

 • "Salatın" oratoriyası (1990) – sözləri:Nəbi Xəzri 
 • "Bu qan yerdə qalan deyil" vokal-simfonik poeması (1991) – sözləri: Məmməd İsmayıl 
 • "Nədən yarandın" vokal-simfonik poeması (1993) – sözləri:Əhməd Cavad  
 • "Haqq sənlədir, Azərbaycan!" kantatası (1992) – sözləri: Hikmət Ziya 
 • "Füzuli" vokal-simfonik poeması (1993) – sözləri: Məhəmməd Füzuli  və HikmətZiya 
 • "Məhəmməd və Leyla" oratoriyası (2000) – sözləri: Bəxtiyar Vaghavzadə 
 • Eləcə də Məhəmməd Füzuli, Aşıq Ələsgər, Bəxtiyar Vahabzadə, Aslan Aslanov, Mirvarid Dilbazi, Hamlet İsaxanlı, Zəlimxan Yaqub  , İ.Etibar, H.Sözlü, B.Orucoğlu, M.Daşqın, D.Nəbiqızı və b. şairlərin sözlərinə mahnı və romanslar (1990 – 2001) bəstələyib.
 • Vasif Adıgözəlovla  birlikdə Xəzər Universitetinin himninin müəllifidir – (sözləri Hamlet İsaxalınındır )

Uşaqlar üçün

 • "Ana və qız" - Sözləri: TofiqMütəllibov.
 • "Bahar gəlir" - Sözləri: Yusif Həsənbəy 
 • "Layla" - Sözləri: Sərdar Əsəd 
 • "Qızıl gül" - Sözləri:Sərdar Əsəd  
 • 45 uşaq mahnısı məcmuəsi (2001) – (mahnıların sözləri D. Nəbiqızı, Mirvarid Dilbazi, Məmməd Aslan, B.Orucoğlu, Ə.Ağayevindir)

 


 

176.6 KB