Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Bəstəkarlar
Bəstəkarlar
|

Qedike Aleksandr

Alexander Fyodoroviç Qedike

Aleksandr Qedike bəstəkar orqançı, pianoçu, müəllim və Sovet orqan məktəbinin banisi   kimi Rus musiqi tarixinə daxil olmuşdur. Bəstəkarın üslubu demək olar ki, əsasən orqan mədəniyyətindən təsirlənir. Ciddiliyi, forma aydınlığı və polifonik üslubda işləmə tərzi ilə seçilir.

Aleksandr Qedike 1877-ci il fevralın 20-də (4 mart) Moskvada, Rusiyada bir Alman ailəsində anadan olmuşdur. Böyük babası Heinrich-Georg Gödike Peterburqdakı Katolik Kilsəsinin orqanisti və Alman Dram Teatrının rektoru idi. Onun babası Karl Andreyeviç (sənədlərə görə - Genrixoviç), Moskvada xor müəllimi və Fransanın Sent-Luisdəki Moskva Katolik Kilsəsində bir orqanist kimi fəaliyyət göstərmişdir. 


 

13.6 KB