Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Viola

(ital. viola – hansı sözdən əmələ gəldiyi məlum deyil)

Skripka ailəsindən olan kamanla çalınan simli alət. Səslənməsi skripkaya nisbətən bəmdir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası