Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Saksofon

Dilçəkli nəfəs aləti; konus şəkilli gövdəsi var, quruluşuna və səs çıxarma imkanlarına görə klarnetə yaxındır.

1841-ci ildə belçikalı ixtiraçı A. Saks tərəfindən düzəldilmişdir. Nəfəsli və estrada orkestrlərində istifadə olunur.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası