UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər

Trompet

(ital. tromba) 
Mis nəfəsli alət. Qədim dövrdə natural alət olmuşdur, 19-cu əsrdə alətin ventil mexanizminə malik xromatik növü meydana gəlmişdir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası