Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Tuba

(ital., lat. tuba - truba)

Mis nəfəsli alət. Registrinə görə ən aşağı, qalın səsli alətdir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası