Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Trombon

(ital.trombone – böyük truba)

16-cı əsrdə meydana gəlmiş mis nəfəsli alət. Simfonik orkestrlərdə mis nəfəsli alətlər qrupunun tərkibinə daxildir. Bax: Simfonik orkestr, Partitura.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası