Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Fluqelqorn

Flugelqorn (нем. flugelhorn, от flugel — qanad və horn — nəfir )

Mis nəfəsli alətlər ailəsinə daxildir. Kənardan daha çox trubaya və kornetə bənzəyir. Amma geniş menzurasına və müştüklü hissə ilə fərqlənir. Əsasən 3 və ya 4 dəliyi olur.

Daha çox bu alət caz ansambllarında, simfonik orkestrində, nəfəsli orkestrlərin tərkibinə daxildir. Daha çox truba ifaçıları bir sıra musiqi nümunələrini bu alətdə ifa edirlər.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası