Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər

Royal

(fran. royal – kral, şahanə)
fortepianonun növlərindən olan musiqi alətidir. Səslənmə dillərin vasitəsilə səslənir.

Tembr xüsusiyyəti daha dərin və mənalı, klaviatura hissiyyatlı, virtuoz ifa texnikalı, diapazon isə daha böyükdür.


 

746 KB