Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Klavesin

(fr. clavecin)

16-18-ci əsrlərdə yaranmış klavişli simli-dartımlı alətin fransizca adı; bir neçə klaviaturadan ibarətdir.

Almanlarda – klavisimbal, italyanlarda – çembalo, ingilislərdə - vircinel. Fortepianonun əcdadı sayılır.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası