Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Çelesta

(ital. Celesta – valehedici)

çox da böyük olmayan klavişli zərb musiqi alətidir. Bu alət daha çox pianinoya oxşayır, amma cingiltili səslənməsi ilə fərqlənir.

Alət simfonik orkestr və rus xalq alətlərindən ibarət orkestrin tərkibində olur.

Səslənməsi çəkic vasitəsilə klavişlərə-dillərə hərəkəti ilə baş verir. Diapazonu 1-ci oktavadan, 5-ci oktavaya qədərdir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası