Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Viola

Yaranmasına və görünüşünə görə Alt skripka alətinə yaxındır. Yalnız ölçüsünə görə fərqlənir. Belə ki, Altın korpusu daha uzun 6-10 sm. çatır.

Səslənməsi isə skripka səsindən x.5 intervalı həcmindən aşağıdır. Lakin bu səslənməyə baxmayaraq Alt orkestr və ansambllarda mühüm yer tutur. Bu alətin intonasiyası da özünəməxsusdur. İ.S.Bax, V.A.Motsart, N.Paqanini və başqa bəstəkarlar xüsusən Alt üçün əsərlər yazıblar.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası