Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Bayan

Bayan rus xalqının knopkalı pnevmatik dilli musiqi alətidir.

Sağ klaviaturada xromatik səssırası, solda isə bas və hazırlanmış akkompanement vasitəsilə səslənməyə malikdir. Qarmonikanın müasir növüdür.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası