UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər

Bayan

Bayan rus xalqının knopkalı pnevmatik dilli musiqi alətidir.

Sağ klaviaturada xromatik səssırası, solda isə bas və hazırlanmış akkompanement vasitəsilə səslənməyə malikdir. Qarmonikanın müasir növüdür.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası