Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər

Gitara

Simli-dartımlı musiqi aləti; solo və müşayiətedici alət kimi istifadə olunur


 

855.2 KB