Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Gitara

Simli-dartımlı musiqi aləti; solo və müşayiətedici alət kimi istifadə olunur

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası