Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Simbal

Simbala simlərinin dekaya sıxışdırılması ilə trapesiyaya oxşar simli zərb musiqi alətidir.

Bu alətdə səsin səslənməsi əsasən ağac çubuqlarından və ya şapalaq vasitəsilə həyata keçirilir. Simbalanın xalq və akademik konsert növləri mövcuddur.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası