Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Mandolina

Mandolina (ital. Mandolino - əsgidilmiş forması isə ital. Mandola) - simli dilli musiqi alətidir.

Müxtəlif ölçülü, lyutnanın növlərindən – lyutna-sopranoya yaxınlığı ilə, amma simlərinin az saylarına görə fəqlilik vardır. Simlər barmaqlar və quş lələyi vasitəsilə səslənir. Mandolinada tremolo texnikası istifadə olunur.

Metal simlərin vasitəsilə qısa səslənmə səsin bir neçə dəfə təkrarına istinad edilir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası