Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Balalayka

Balalayka rus xalqının simli musiqi alətidir. Üçbucaq şəklində olan balalaykanın 3 simi vardır. Bu alətdə səslənmə barmaqların eyni zamanda vurulması ilə baş verir.

Rusiyada əsasən bu alət XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərində Vasiliy Andreyevin iştirakı ilə modernizə edilmişdir.

Vasiliy Andreyev bu alətin ilk mahir ifaçısı olmuş, 1888-ci ildə ilk rus xalq alətlərindən ibarət orkestrin vədii rəhbəri və yaradıcısı olmuşdur.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası