UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər

Bandjo

Bandjo (ing. Banjo) - simli dilli musiqi alətidir. Rezonatorlu qitara ailəsinə məxsusdur. 
4-9 simdən ibarətdir.

Bandjo – avropa mandolinasına qohum olan, nəslən isə Afrika lyutnasına yaxındır. Amma səslənməsinə görə bu iki alətlər arasında fərq vardır.

Belə ki, bandjo daha çox kəskin və cingildəyən səslənməyə malikdir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası