Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Konqo

Konqo Kuba mənşəli alət özünün yüksək, dar səslənməsi ilə fərqlənir. Çəlləyi xatırladan bu alətin 3 növü vardır: Kinto (yüksək), Tres və ya sadə Konqo (orta), Bonqa və ya Salidor (aşağı).

Əvvəllər bu alət konqo və rumba musiqisində istifadə olunurdu. Sonralar Latın amerika musiqisinə gəlmiş, afro-kuba cazında, salsada, rokda istifadə olunub.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası