Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Tarelkalar

Özünün qeyri adi səs yüksəkliyinə görə fərqlənən zərbli musiqi alətidir. Bu alət əsasən Çin, Hindistan, Yunanıstan və Türkiyədə məşhur idi. Bu alətin mərkəz hissəsində xüsusi dəliyin olması onu təsdiq edir ki, alət harasa bağlanılsın.

Əsasən müxtəlif çubuq və şapalaq, daha çox bir-birinə vurulması ilə səslənmə əldə olunur. Sinənin üzərinə qoymaqla alətdə səs dayandırılır.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası