Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Tam – tam

Tam – tam (ital. Tam-tam, ing. Chau gong) zərbli musiqi aləti aziat mənşəlidir.

Müxtəlif ölçüdə olan bu alət metaldan düzəldilir. Tam-tam qonqonun növlərindən biridir. Əsasən bu alət özünün soyuq, qəddar səs tembri ilə seçilir. Bu alətə şapalaq vuraraq ifa olunur.

Bu zərbədən sonra səsin vibrasiyası səs kütləsinin təəssüratını yaradır.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası