Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Ksilofon

Ksilofon (yunanca ksilo – ağac, fon – səs) özünün xüsusi təyin olunmuş səs yüksəkliyinə görə zərbli alətlərə aiddir.

Ağac dirəklərdən ibarət müxtəlif yüksəklikdə olan bu alət müəyyən notlara əsasən təyin olunur. Ksilofon alətinin tembri kəskindir, burada yumşaq forte, daha mülayim piano səslənməyə əsaslanır.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası