UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər

Kolokola

Alət metaldan ibarət zərbli musiqi alətidir. Bu alət daha çox günbəzə oxşar formadadır.

Hətta dili olan və olmayan alətə də rast gəlinir. Burada daxildən xüsusi çəkiclə vurularaq səslənmə əldə olunur.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası